Mallorca

Cykelläger 23 – 30 mars 2019

Vad roligt att du ska följa med till Mallorca!
Anmäl dig genom att fylla formuläret nedan.

Anmälan är bindande. Efter att du skickat din anmälan kommer vi så fort vi hinner maila dig en faktura. Önskar du betala i butiken går det självklart också bra, skriv då detta i din anmälan.

Har du några frågor eller funderingar, kontakta oss via mail@musette.se eller ring Daniel 0708-94 31 26.

Villkor
Bokningen gäller när full betalning är erlagd.
Avgift för träningslägret återbetalas inte. Det är dock fullt möjligt att sälja platsen vidare till tredje part, här kan även Musette vara behjälplig som kanal för att nå ut till intressenter.

Ansvar
Du som deltagare ansvarar alltid själv för att cykel och utrustning är i bra och säkert skick. Arrangören hjälper gärna till efter förmåga, men ansvaret ligger alltid på den enskilde deltagaren. Tänk på att vi uppnår väldigt höga hastigheter i de långa och ibland branta utförskörningarna. Bra däck och bromsar är ett måste!

När vi cyklar använder vi alltid hjälm. När vi fikar använder vi aldrig hjälm.
Skulle olyckan vara framme eller någon deltagare behöver teknisk support så stannar vi alltid, stämmer av situationen och hjälper till efter förmåga. Rapportera alltid problem till arrangören.

Skydd av personuppgifter
I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice (gärna på e-post mail@musette.se). Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter. Under 2018 ersätts PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela EU. Eftersom vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad gäller behandling av din information eller vår relation till dig som kund.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.